වසරාවසානේ

සෞන්දර්‌යයෙන් එහා ගිය නාමල් උඩුගම ගීත එකතුවක් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරමු.

ගේය පද: සුදත් මාන්නප්පෙරුම
සංගීතය: කසුන් ප්‍රිමාල්

- මාවත පාවෙන
- සඳ කිම ද ගියේ
- කඩදාසි රෝසමල්
- නයන යාත්‍රා
- වසරාවසානේ
- මහල් මැඳුරේ

Wasarawasane

Free Stream has released six songs sung by Namal Udugama.

Lyrics: Sudath Mannapperuma
Music: Kasun Primal

Purchase your copy of MP3 songs at:

- iTunes
- Amazon
- Google Music

Quick Links

Liyana Mahaththaya Office

Download (LMO.zip)

Liyana Mahaththaya Metro

Windows Store

Liyana Mahaththaya Windows Phone

Windows Phone Store

Wasarawasane - Namal Udugama

Get from iTunes

Wasarawasane - Namal Udugama

Get from Google Music

Wasarawasane - Namal Udugama

Get from Amazon